Förskola i Röstånga – Etapp 1 är färdig!

Svalövs kommun har låtit Svalövs Lokaler AB ta fram ett förslag på en utbyggnad av Röstånga Förskola. Utbyggnaden är en nybyggnation med fyra avdelningar och ett stort gemensamt aktivitetsrum dit alla avdelningar ansluter till.

Assa Abloy

Nytt huvudkontor till ASSA ABLOY i Landskona. Kontoren är inflyttade men arbetet fortsätter.