Med stöd av VR

I ett av våra pågående projekt använder vi VR – Virtual Reality eller virtuell verklighet – till vår hjälp för att jämföra olika rumsutformningar. Genom att uppleva olika alternativ i VR kan vi närmare pröva och utvärdera de olika möjligheterna och därmed bilda oss en djupare uppfattning om hur det blivande rummet kommer att te sig i verkligheten. Dessutom är det trevligt att gå från 3d-modellering bakom datorskärm till att uppleva formgivningen genom brillorna.