Byggstart närmar sig för nytt kallbadhus

På Landskrona stads hemsida går det nu att läsa om att byggstart för kallbadhuset är klubbat och ytterligare ett steg närmre verklighet.

”Kommunstyrelsen godkände byggstart för Landskronas nya kallbadhus som ska byggas i anslutning till vattentornet. När det står klart kommer kallbadhuset att erbjuda två bastuavdelningar och en mindre rekreationsdel. Bryggan kommer bli cirka 300 meter lång. Staden beräknar att badhuset ska kunna öppna mot slutet av 2024 och vara öppet stora delar av dygnet och under årets alla dagar. Nu inväntar staden de tillstånd som behövs men förhoppningsvis kan vi komma i gång med arbetet till hösten 2023.”

https://www.landskrona.se/nyheter/sammanfattning-av-kommunstyrelsens-sammantrade-den-13-april-2023/