Byggstart närmar sig för nytt kallbadhus

På Landskrona stads hemsida går det nu att läsa om att byggstart för kallbadhuset är klubbat och ytterligare ett steg närmre verklighet.

”Kommunstyrelsen godkände byggstart för Landskronas nya kallbadhus som ska byggas i anslutning till vattentornet. När det står klart kommer kallbadhuset att erbjuda två bastuavdelningar och en mindre rekreationsdel. Bryggan kommer bli cirka 300 meter lång. Staden beräknar att badhuset ska kunna öppna mot slutet av 2024 och vara öppet stora delar av dygnet och under årets alla dagar. Nu inväntar staden de tillstånd som behövs men förhoppningsvis kan vi komma i gång med arbetet till hösten 2023.”

https://www.landskrona.se/nyheter/sammanfattning-av-kommunstyrelsens-sammantrade-den-13-april-2023/

Ny tvättstuga på Koppargården

Sedan bygget av en ny tvättstuga satte igång i början på hösten har det gått undan

Tvättstugan är tänkt att fungera som en samlingsplats för de boende. Intill huset byggs en pergola med sittplatser, grill och planteringar. Inne i tvättstugan kommer det finnas plats för klädvård i ett gemensamt utrymme och precis utanför de stora glaspartierna finns lekyta så att tvätten kan vikas medan de mindre barnen leker inom synhåll.

Stadsvandring med kontorets grundare

Kontoret har just varit på stadsvandring i vår hemstad, ledda av vår egen Landskronakännare Ulf Roos. Han visade hur 1700-talets rutnätsstad har vidareutvecklats i våra dagar, samt orienterade oss i stadens olika kvartersstrukturer, siktlinjer och skalor. Under den lärorika vandringen stannade vi till vid bland andra Sofia Albertina, Suprahuset, Gamla Kassan, utvecklingen av Nyhamn, Citadellbadet, konsthallen, Kasernplan, Rådhustorget och Gamla Kyrkogatan.

Vår kunniga guide

Kontoret på språng

Fortifikationshuset eller Gamla Kassan

Citadellbadet

Landskrona konsthall

Utpekning av en av våra tidigare lokaler, andra våningen av Landskrona Sparbank

Gamla Kyrkogatan

Japanhuset eller Townhouse

Byggnad av Landskronagruppen/Peter Broberg

En byggnad som kontoret ritat och dess granne tvärsöver gatan i form av Hamnoasen

Med stöd av VR

I ett av våra pågående projekt använder vi VR – Virtual Reality eller virtuell verklighet – till vår hjälp för att jämföra olika rumsutformningar. Genom att uppleva olika alternativ i VR kan vi närmare pröva och utvärdera de olika möjligheterna och därmed bilda oss en djupare uppfattning om hur det blivande rummet kommer att te sig i verkligheten. Dessutom är det trevligt att gå från 3d-modellering bakom datorskärm till att uppleva formgivningen genom brillorna.

45 år som arkitektkontor

Kontoret firade nyligen att vi har funnits i 45 år samt att vi under åren har bidragit i utvecklingen av Landskrona samt framväxten av bostäder och verksamheter på skilda håll i södra Sverige. Vi är likaså delaktiga i en mängd olika projekt för stunden och ser fram emot att fortsätta bidra till behovet av byggnader i många år framöver!