Emiliaskolan

2023-2025

I Häljarp utanför Landskrona har Treano Bygg AB fått i uppdrag att bygga ut den befintliga förskolan åt Landskrona Stad.
En förstudie och ett förfrågningsunderlag framtagen av Landskrona stad och Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter har varit utgångspunkt för projektet.

Tillbyggnaden består av fyra nya klassrum med tillhörande grupprum och kapprum mm. I samband med ombyggnaden byggs även matsal och personalutrymmen om i den befintliga skolan.

Byggnaden får ett släktskap med den befintliga byggnaden då ett ljust tegel likt det befintliga blir den synliga ytan ut mot omgivande bebyggelse. Den inre fasaden mot den omslutna atriumgården och kopplingarna som ansluter den befintliga byggnaden till nybyggnaden får istället en mjukare karaktär med liggande träpanel som målas i en ljusgrön färg vilken återkommer på plåtdetaljer, fönster och dörrar i fasad.

Projekttyp:

Tillbyggnad av förskola i Häljarp.

Byggår:

2024-2025

Omfattning:

BTA 545 m²

 Beställare:

Treano Bygg AB.

Byggherre:

Landskrona stad