Spiraltrappan uppförd för Ohlssons nya kontor

Likt en uppstöttad ryggrad står nu spiraltrappan på plats i den framväxande byggnaden.