SLOTTSPLATSEN 30

Omsorgsfull restaurering av den historiska fasaden på gamla Hotell Öresund.