PULS Arena

En tillbyggnad knyter ihop två befintliga hus och skapar ett stort idrottscentrum i Landskrona. Här kommer det finnas plats för alla att mötas, åskådare, tränare, idrottsproffs, framtida proffs och föräldrar. Den centralt belägna serveringen blir även en plats för olika idrotter och föreningar att mötas och få inblick i varandras idrottsvardag.

Följ den spännande utvecklingen tillsammans med oss!
(illustrationerna ovan är från ett tidigt skisskede)