Kv. Mejeriet

2007-2009

I kvarteret Mejeriet i centrala Höör fick vi uppdraget att rita ett åttiotal lägenheter samt lokaler för bl.a. apotek, folktandvård och butiker. För att skapa en småskalig bebyggelse som harmoniserar med omkringliggande hus bröts byggnadsvolymerna ned i mindre enheter som anspelar på äldre kvartersmått. Hela kvarterets gestaltning hölls samman av enhetlighet i material, skärmtegel. Olika kulörer i kvarterets olika delar fick skapa variation. Lägenhetssammansättningen varierades med tonvikten på tvåor och treor men även radhus i två plan och till gårdshuset återanvändes det gamla mejeriets tegel.

Omfattning:
78 lgh, folktandvård, apotek samt fyra lokaler

Beställare:
HBAB – Höörs Byggnads AB

Adress:
Mejerigatan, Västergatan och Föreningsgatan i Höör