Ystad tingsrätt

2006/2007

Projektet omfattade en ny helglasad tingsbyggnad i direkt anslutning till den befintliga byggnadsminnesmärkta tingsbyggnaden. Den nya byggnaden rymmer fem tingssalar samt allmänna utrymmen. Den äldre tingsbyggnaden byggdes om till kontor och personalutrymmen för tingsrättens personal.

Publicerat i tidskriften RUM nr 10 2007

Beställare:
GE Real Estate

Adress:
Bollhusgatan 16, Ystad