Vångagärdet – CATENA

2021

Kontorslokalerna i det gamla Allershuset stod under en period tomma, men sedan Catena blev nya ägare 2017 har byggnaden fått flera nya hyresgäster. Plan 1, del av plan 2, plan 7 och plan 8 har under våren byggts om till nya kontorslokaler.

Projekttyp:
Ombyggnation kontorslokaler

Beställare:
Catena

Adress:
Landskronavägen 23, Helsingborg