Tvättstuga på Kopparängen

2021-2023

En fristående tvättstuga på gården till Koppargården 25, 27 och 29 ersätter de gamla källartvättstugorna.

Tvättstugan är tänkt att fungera som en samlingsplats för boende på gården. Hela utemiljön får ny gestaltning och i anslutning till tvättstugan  byggs en pergola med sittplatser, grill och planteringar. Inne i tvättstugan finns det plats för klädvård i ett gemensamt rum med god utsikt mot lekytan utanför så att tvätten kan vikas medan de mindre barnen leker inom synhåll.

Projekttyp:
Nybyggnation tvättstuga

Beställare:
Landskronahem

Omfattning:
ca 100 kvm tvättstuga

Adress:
Koppargården