Timglaset

2018

2018 blev vi kontaktade av Polykemis och Treforms ägare angående en tillbyggnad av deras industrifastighet i Landskrona. Under vinter och våren 2020 tog vi fram bygglov och förfrågningsunderlag för projektet. Magasin A arkitekter var behjälplig med uppdrag som kontrollansvarig, samt genom övrig kontakt med myndigheter i förverkligandet av tillbyggnaden. I november 2020 invigdes byggnaden.

Beställare:
Polykemi och Treform