Teatern i Landskrona

2001

Teatern stod färdig 1901 och var resultatet av en arkitekttävling som utlystes 1896 och vanns utav Fredrik Sundbärg, vid tiden nytillträdd stadsarkitekt, tillsammans med Alfred Arwidius. Fasaden i gult tegel är stramt och monumentalt uppbyggd i nyrenässansk stil på gränsen till barock. Entréfasaden mot Järnvägsgatan har störst betydelse för stadsbilden och utgör en viktig länk i Sundbärgs stadsplanekomposition. Magasin A fick i uppdrag att renovera och rekonstruera den gamla teatern.
Invändigt präglas teatern av en varierad färghållning och stor detaljrikedom med guldornamentik, pelare och pilastrar. Ombyggnaden som påbörjades våren 2001 omfattar upprustning av så gott som alla invändiga publika utrymmen. Stor vikt har lagts vid att rekonstruera byggnadens interiör så att material och kulörer stämmer med det ursprungliga utseendet. Samtidigt har man tillfört den nya teknik som husets funktion kräver.