Svalövs gymnasium

2007/2008

Uppdraget var en om-och tillbyggnad av Svalövs gymnasium.  Den minnesmärkta huvudbyggnaden från 1921 fick behålla sin entréfasad genom att tillbyggnaden placerades i parken på baksidan.
Tillbyggnaden innehåller ytor för två utbildningsprogram samt två miniaulor. En genomgripande ombyggnad av den befintliga skolan gav även nya utbildningslokaler, administrativa lokaler samt ett nytt mediatek.
Skolans olika delar sammanstrålar i ett nytt uppglasat torg i två plan. Torget fungerar som skolans självklara mötesplats eftersom här finns både uppehållsytor samt trappor och hissar till skolans alla delar.

Beställare:
Svalövs kommun/AB Svalövs Bostäder

Adress:
Rönnebergsvägen 8, Svalöv