Slottsplatsen

2020/2022

Landskronas före detta stadshotell har varit ett vattenhål i staden sedan 1700-talet. Projektet omfattar totalt fyra hus varav hörnhuset är det tidigaste från 1759, övriga hus är uppförda ca 1850, 1900 och det sista under 1980-talet. Idag har bland annat omsorgsförvaltningen i Landskrona stad flyttat in och resan från historiska hotellrum till moderna kontorslokaler har varit en spännande utmaning för alla inblandade.

Fasaderna har varsamt restaurerats och har övervakats av antikvarisk expertis. Restaureringen och framförallt detaljerna genomfördes med tidsenlig teknik. Invändigt har hotellrum och korridorer förvandlats till ljusa och moderna kontorslokaler med god akustik och fantastisk utsikt. Vissa rum och detaljer är bevarade och restaurerade, för övrigt är lokalerna kompletterade med ljusa rum, en stor matsal samt konferensrum mot gatan.

Festivitetsrummet är bevarat i sin helhet och inrett som ett kontorslandskap. Samtliga åtgärder för akustik och inredning är reversibla och möjlighet finns att helt återskapa festlokalen till ursprungligt skick när så önskas.

Magasin A har deltagit i uppmätningen av husen, tagit fram förfrågningsunderlaget och projekterat till färdigt hus.

Omfattning: ca BTA 6800m2

Beställare: Landskrona Verksamhetslokaler AB