Skånemejerier

2009-

Sedan 2009 har vi gjort ett antal om- och tillbyggnader åt Skånemejerier.
2009 började vi med ombyggnad av leverantörsbutik till kontorslokaler. Sedan har ett antal mindre och större projekt av skilda karaktärer följt; nya omklädningslokaler, nytt pannrum, nytt kyllager och ny produktionshall är några exempel.
I skrivande stund projekteras och byggs ett nytt automatiserat höglager med ca 5700 pall-platser.

Projekttyp:
Om- och tillbyggnad av mejerilokaler

Beställare:
Skånemejerier ek. förening

Adress:
Kv. Hällkistan 1
Boplatsgatan 9, Malmö