Skånemejerier

2009-

Sedan 2009 har vi gjort ett antal om- och tillbyggnader åt Skånemejerier i Malmö.
2009 började vi med ombyggnad av leverantörsbutik till kontorslokaler. Sedan har ett antal projekt av skilda omfattning och karaktärer följt; nya omklädningslokaler, nytt pannrum, nytt kyllager, ny produktionshall och ett 30 meter högt automatiserat höglager med ca 5700 pall-platser är några exempel.

Projekttyp:
Om- och tillbyggnad av mejerilokaler

Beställare:
Skånemejerier ek. förening

Adress:
Kv. Hällkistan 1
Boplatsgatan 9, Malmö