Sjöhästen

Nytt förråd/ trädgårdsskjul med träpanel av bränt trä.

Tillbyggnad av ett förråd för trädgårdens behov, i en utformning och med material som harmonierar med huvudbyggnaden. Material och befintliga kulörer är: gult tegel, vit puts och gröna detaljer. Tillkommande material i förrådet blev träpanel med bränd yta för hållbarhet och naturligt svart utseende.