Säbyholms montessoriskola

2011

PRISBELÖNT Landskrona stads stadsbyggnadspris 2011

I Landskronas norra utkant ligger godset Säbyholm, där Landskronas montessoriskola har sina lokaler i några av gårdshusen. När skolan skulle expandera togs ett av gårdens gamla häststall i besittning. Stor vikt lades vid att bygga om i samklang med den historiska miljön. Utvändigt har hela fasaden bevarats och restaurerats. Invändigt är de befintliga gjutjärnspelarna och takvalven kvar. Valven har klätts med akustikplattor och ger en god ljudmiljö i byggnaden.
I alla undervisningsrum har även golven försetts med heltäckningsmattor som ger en bra ljudmiljö. På baksidan kan man fortsätta ut, på låga trädäck som förbinder klassrummen med parken.

Omfattning:
ca 4100 m2

Beställare:
HSB Landskrona

Adress:
Säbyholmsvägen 70, Landskrona