Röstånga Förskola

2016/2017

Svalövs kommun har låtit Svalövs Lokaler AB ta fram ett förslag på en utbyggnad av Röstånga Förskola. Utbyggnaden är en nybyggnation med fyra avdelningar och ett stort gemensamt aktivitetsrum dit alla avdelningar ansluter till. Därtill har två atriumgårdar placerats i anknytning till avdelningarna och aktivitetsrummet.

Den gamla byggnaden som sedan tidigare inhyst förskola byggdes ut med två nya avdelningar och personalrum. Dessa avdelningar har sitt gemensama aktivitetsrum i den gamla byggnaden. Den nya delen och tillbyggnaderna är anpassade i förhållande till gamla blodbokar och den stora naturtomten i öster. Förskolan ligger i anslutning till skolan Midgård på den gamla bytomten invid Röstånga kyrka.

Byggår:
2017

Omfattning:
Ca 1800 m2

Beställare:
Svalövs kommun/Svalövs Lokaler AB

Adress:
Billingevägen, Röstånga