Brf Arkitekten

2002/2003

Nordväst om Landskrona, omgiven av stora rekreationsområden, ligger brf Arkitekten. 32 st atriumhus grupperar sig kring en central damm och kring smala gator av småskalig bykaraktär.
Projektet ingår i Landskrona Kommuns kvalitetsprogram med arkitektur- och kretsloppsanpassning som övergripande mål. Viktiga faktorer vid projekteringen har varit att skapa en boendemiljö med hög kvalitet och med miljöriktig byggteknik.
Husen (3, 4 och 5 rok i ett plan) är uppbyggda kring en inre helt insynsskyddad atriumgård. En fast enhet med kök och hygienutrymmen bildar kärnan i huset kring vilken vardagsrum och en separat sovrumsdel ligger. Öppna och flexibla planlösningar, stora fönsterpartier och högt i tak skapar en ljus och rymlig bostad möjlig att förändra med tiden. Den inre gården ges stora möjligheter till personlig gestaltning.

Beställare:
HSB Landskrona

Adress:
Skogsmusgården, Landskrona