Parkhusen

2021-

Brf Parkhusen är en nyproduktion med 32 bostäder fördelade på lägenheter i tvåplanshus och radhus. Det har varit utlyst att skapa en småskalighet och ett grönt lugnt kvarter innanför Norra Infartsgatan. Bostäderna är ljusa och öppna med uteplatser på markplan eller stora balkonger i västerläge. Radhusen har både förgårdsmark och uteplatser. Häckar, förråd och grönytor skapar en lugn villakaraktär inom kvarteret.

Fasadmaterialen är ljust tegel och ljusa fasadskivor som kompletteras med trädetaljer. Plåttakets variation och skorstenar förstärker småskaligheten. Området delas upp med gång- och cykelvägar samt någon smitväg mellan husen.

Kvartersgatan blir en återvändsgata som omgärdar det grönområde som angränsar till bostäderna i väster.

 

Omfattning: 32 bostäder i varierande storlek på 55-89 kvm.

Beställare:  HSB Landskrona med Granitor och Byggmästar’n i Skåne