Nya Seminarieskolan

2013/2016

Gamla högstadieskolan Nya Seminariet behövde genomgå både en renovering och omstrukturering för att möta de nya behoven för verksamheten. I etapp 1 rustades delar av skolans klassrum och lokaler upp. En palett av klara kulörer togs fram för att skapa en inspirerande skolmiljö.
I den gamla skolbyggnadens bottenvåning skapades det en ny samlingsyta för elever. För att ge en bättre kommunikation mellan skolans olika våningsplan byggdes ett nytt trapphus. Där har ett fint ljusspel skapats genom placering av fönster i olika storlekar på olika höjder, samtidigt som stråltrappans räcken av färgglada laminatskivor återger en varm, levande atmosfär i det öppna trapphuset. Fasaden på det utanpåliggande trapphuset går i röda och grå toner med fasadskivor i olika storlekar.
Under etapp 2 blev övriga klassrumm renoverade och även här smyckas med färgstarka fondväggar för att ge en ljus och kreativ grund till skolans verksamhet. Ett nytt utanpåliggande hisshus säkerställer bättre tillgänglighet på skolan. Detta utanpåliggande hisshus knyter an till det trapphus som byggdes 2013 genom en liknande utformning. Fasadskivor och fönster i skiftande storlekar och färger bryter upp den befintliga tegelfasaden och skapar ett nytt uttryck i den gamla skolbyggnaden från 1950-talet.

Beställare:
Landskrona Stad

Adress:
S:t Olovsgatan 121, Landskrona