Mötesplats Borstahusen

2014/2015

PRISBELÖNT Landskrona stads stadsbyggnadspris 2015.

I Landskronas norra utkant ligger Erikstorps kungsgård med tillhörande stugby och campingområde.

Till området ritades en ny receptionsbyggnad samt nytt servicehus och befintligt servicehus byggdes om. Den nya receptionsbyggnaden innehåller förutom reception en mindre livsmedelsbutik, samlingsrum samt spa med fri utsikt över Öresund och Ven. Receptionsbyggnaden, samt de nya servicehusen, bryter av mot den äldre välbevarade karaktären hos Erikstorps kungsgård och kontrasterar mot befintlig bebyggelse i både färg och form.

Beställare:
Landskrona Stad

Adress:
Erikstorpsvägen 78, Landskrona