Silverängen 2

2020


Ombyggnation till kontorslokaler för Landskronahem AB

Miljonprogrammet i Karlslund med över 500 lägenheter har förändrats i många skeden sedan det uppfördes på 60- och 70-talet. Kvarteret Silverängen 2 har nyttjats i huvudsak som skollokaler den sista tiden, men när staden beslutade att förändra och förnya hela området med ny områdesplan kom beslutet att flytta tillbaka Landskronahems huvudkontor till Karlslund.

För att få ett startskott i förvandlingen på Karlslund behövdes stora yttre åtgärder. Det tidigare bostadshuset i tre plan var ombyggda till skollokaler, och förvandlingen nu är stor både utvändigt och invändigt. Ett våningsplan revs, och byggnaden fick en helt ny karaktär med ett nytt tak som veckar sig över byggnaden. Fasaderna kläddes med ny ljusgult tegel och plåt i guldkulör, som även klär den nya huvudentré. Kontoret har nu fått en välkomnande entré med öppenhet och rymd som kopplar de båda planen.

Projekttyp: Kontorslokaler

Omfattning: 1000 kvm  ombyggnad, 500 kvm tillbyggnad

Beställare: Landskronahem AB

Adress: Emaljgatan 1, Landskrona