Landskrona Station

2017-2018

Landskrona station fick under 2017-2018 en tillbyggnad med vänthall och servicebutik. Tillskottet bygger vidare på tankarna om stadsrum och stationens lokala anknytning med koppling till viktiga punkter och siktlinjer i Landskrona.

Beställare: Landskrona stad och Skånetrafiken