Kv. Hermelinen

2008/2009

Likt en lykta som lyser upp i mörkret ska nybyggnationen vid Kv. Hermelinen skapa liv och ge ljus åt ett annars illa belyst område som omges av Landskrona Station och intilliggande handelsbyggnader.
Projektet innefattar en handelsbyggnad som inhyser fyra olika butikslokaler. Byggnaden har givits två riktningar som ramar in omkringliggande miljöer. Fasaderna mot Ringvägen i väst och Östervångsplan i norr samt öster är utformade med stora glaspartier som exponerar butikernas olika interiörer, lik väl öppnar glaspartierna upp byggnaden och lyser upp intilliggande omgivning. Butikernas entréer är placerade i riktning mot stationsområdet och handelsområdet. I väst mot Ringvägen möter byggnadens fasad en parkliknande miljö med damm och kringliggande planteringar.
Byggnaden har en flexibel konstruktion med bra takhöjd för att möjliggöra inkvartering av diverse verksamheter. Takets lutning hjälper det interiöra ljuset att sprida sig utåt och uppåt. Takets träbeklädnad skapar ett varmare och mjukare intryck den exteriöra fasaden.

Projekttyp:
Nybyggnad av butikslokaler

Beställare:
Ekbladhs fastighets AB

Adress:
Kv. Hermelinen
Östervångsplan 16, Landskrona