Kv. Gurkan

2012

Projekttyp:
Nybyggnad av LSS-boende

Omfattning:
Ca 620 m2

Beställare:
Landskrona Stad

Adress:
Segergatan 50, Landskrona