Klövholmen skola och förskola

2019

Skola och förskola i Rydebäck, skisser från 2016, bygglovshandlingar och bygghandlingar samt KA-uppdrag för beställaren.

BRA: -1200m2

På Klövholmen 1 i Rydebäck har vi varit med att ta fram förskole- och skollokaler för 152 barn. Byggnaden styrdes av detaljplan men inspirerades av Rydebäcksgårds stora lador. Vårt arbete var att först ta fram ett layoutprogram och en programhandling tillsammans med brukarna och beställaren. Detta ledde fram till bygglovshandlingar på en byggnad med en huskropp i form av en lada med förskjuten takfot som tillgodoser behovet av takhöjder och ljus. Förskola och F-2 ligger i entréplan, och skola för de äldre barnen på plan två. Skollokalerna och förskola möts i den gemensamma entrén som binder samman våningarna och ansluter till den gemensamma verkstaden och biblioteket. Tillsammans med byggare och beställare har vi varit med från program till färdigt hus.

Beställare: Göran Ström Fastigheter AB/Magnus Westin, Punktum

Byggare: Byggmästar’n i Skåne

Byggår: 2019

Omfattning: ca 1200m2