Gustav Adolfhallen

2004/2005

Seminarieskolan och Gustav Adolfskolan (nu nya Seminarieskolan) har fått en ny gemensam idrottshall. Samtidigt har denna stadsdel fått en idrottsanläggning som står till fritidsförvaltningens och föreningarnas förfogande. Idrottshallen är placerad i Vårgatans förlängning mellan Seminarieskolan och Gustav Adolfskolan samt sammanbyggd med den senare. Denna lösning ger ett effektivt lokalutnyttjande och som bieffekt blir en stor del av Gustav Adolfskolan handikappanpassad genom att en hiss installeras.
Idrottshallens invändiga mått är 26 m x 45 m och höjden är över 7 m vilket innebär föreskrivna mått för de flesta inomhussporter. Storleken samt nedfällbara läktarsteg gör att anläggningen lämpar sig för större arrangemang.
För skolundervisning är hallen uppdelningsbar i tre delar. Stor vikt har lagts vid att lösa förrådsfunktionerna. Byggnaden är uppdelad i olika byggnadskroppar för att intrycket av idrottshallens stora volym inte ska dominera skolgården. Dessutom är fasaden utförd med försänkt takfot och en längsgående förrådsdel för att byggnadens höjd ska tas ner. Den nya idrottshallen ansluter till den gamla skolan med en öppen trapphall kring omklädningsrum och teorisalar.

Beställare:
Fastighetskontoret/Landskrona kommun

Adress:
S:t Olovsgatan, Landskrona