Gladan

På hörnan mellan Storgatan och Stora Strandgatan bygger Punktumgruppen ett nytt hus bestående av sjutton havsnära ägarlägenheter. Lägenheterna har stora balkonger eller vinterträdgårdar samt utsikt mot småbåtshamnen på ett håll och Venbåtarna på det andra. Byggnationen startar under 2023 och inrymmer lägenheter från 1-4 rum och kök med genomgående hög standard, samt en mindre kontorslokal på bottenplan.

Projekttyp:
Nybyggnation bostäder

Beställare:
Punkthus i Landskrona

Omfattning:
17 lägenheter och 1 lokal

Adress:
Storgatan 7, 9, Landskrona