Fröfabriken

2021-2022

Fröfabriken, ursprungligen uppfört som Weibulls huvudkontor helrenoverades till ett modernt funktionellt kontor med plats för Jordbruksverkets verksamhet i Skåne.

Utvändigt fick fasaderna ny puts och nya fönster.

Invändigt är de gamla cellkontoren ombyggda till ett landskap med varierande miljöer, där finns möjlighet att sitta avskilt eller tillsammans, mötesrum i olika storlekar och möbleringar.

Färgsättningskonceptet och materialval har hämtat inspiration från myndighetens ansvarsområden; skogen, vatten, öppna landskap.

Projekttyp:
Ombyggnad, fasadrenovering och inredning av kontorsbyggnad.

Beställare:
Serneke