Förskolan Solstrålen

2011

Förskolan Solstrålen, Svalöv

2011 uppförde Svalövslokaler AB förskolan Solstrålen i det då nya bostadsområdet Kyrkvången. Svalövs kommun tilldelade projektet en stor tomt med utsikt mot kyrkan och Svalövssjön.

Byggnadens struktur skapar tydliga upplevelser för barnen. Förskolan är indelad i fyra avdelningar där var och en har sin egen entré, ett större aktivitetsrum och några mindre lekrum. Avdelningarna omsluter en högre huskropp – byggnadens hjärta – med ett stort och ljust rum, för rörlig lek och gemensam samling. Mot norr är samlingsrummet uppglasat i ett stort fönsterparti som släpper in rikligt med ljus. Glaspartier i dörrar och innerväggar skapar kontakt och öppenhet mellan avdelningarna och samlingsrummet.

Närmast huset vid entréerna finns skärmtak för utevila och vid samlingsrummet ett stort trädäck och en lekmiljö för de mindre barnen. Vidare ut mot landskapet löper en liten slinga runt en kulle med buskar, anlagd för de större barnen som vill finna äventyr längre bort från huset.

Solstrålen är en modern och miljövänlig förskola. Huset värms upp med jordvärme från förskolans tomt och med solvärme från solfångarna på taket.

Beställare: AB Svalövsbostäder