Karlslunds idrottsplats

2006/2007

Landskronas idrottsplats har sedan invigningen 1924 växt och utökats med nya och större anläggningar för att idag närmast betraktas som en idrottspark. I takt med parkens expansion av både aktiviteter och yta har avsaknaden av en sammanknytande entrébyggnad blivit allt tydligare.
Anläggningens personal har också fram till idag suttit utspridd över området. Man önskade därför en lokal som skulle fungera som entré för platsen samtidigt som den samlade områdets personal och verksamheter.
Den nya entrébyggnaden har placerats i direkt anslutning till ishallen och i kontakt med den ursprungliga entréportalen. På byggnadens entréplan finns foajé samt omklädningsrum för personal och ishallens användare. Våningsplanet över har inretts med flera kontor och ett generöst, uppglasat personalrum med funktion inte bara som matsal utan både som möteslokal och mottagningsrum för besökande träningsläger.

Publicerat i tidskriften RUM nr 3 2008

Projekttyp:
Nybyggnad

Omfattning:
ca 320 m2

Beställare:
Landskrona kommun

Adress:
Idrottsvägen, Landskrona