Centrallager Biltema

2019-2021

2019-2021

2019 införskaffade Biltema grannfastigheten till ett av sina befintliga lager (H1) i hamnen i Halmstad. Magasin A ritade tillbyggnadsförslag på 7500 kvm. Under 2019-2020 togs bygglov och förfrågningsunderlag fram. Vi projekterade sedan bygghandlingar till den utsedda entreprenören Kynningsrud. Tillbyggnaden färdigställdes under 2021.

Projekttyp:
Tillbyggnad av lagerlokal

Beställare:
Biltema Real Estate

Omfattning:
7500 kvm

Adress:
Halmstad