Brf Rorsmannen 1

2008 – etapp 1, 2011 – etapp 2

Bostäderna i Kvarteret Rorsmannen har närhet till både fritidsområde, hav och stadskärna. Ett genomgående gång- och cykelstråk förbinder området med såväl centrum som vattnet och småbåtshamnen.

Mot gång- och cykestråket har området och byggnaderna fått en stadsmässig, sluten karaktär med hårdgjorda ytor och sockelvåningar klädda med granit. Mot parken och havet har husen istället en öppen och lätt utformning med stora balkonger och glasade fasader.

Varje hus består av två byggnadskroppar som förbinds av ett stort glasat trapphus med god genomsiktlighet. Detta skapar ljus och rymd såväl inne i trapphuset som ute på gårdarna. Trapphusen är väl tilltagna och har gemensamma ytor för de boende att vistas på samt en tydlig halvprivat zon närmast lägenhetsentréerna.

Beställare: 
Derome Mark & Bostad

Adress:
Badhusgatan, Landskrona