Borstahusens nya förskola

2021-2024

I nya stadsdelen Norra Borstahusen, Landsbyn har Landskronahem verksamhetslokaler fått i uppdrag att bygga en ny förskola åt Landskrona Stad. En gedigen förstudie framtagen av Landskrona stad och Horisont Arkitekter har varit utgångspunkt för projektet.

Sex avdelningar med totalt 120 barn har grupperats i två treenheter, där tre avdelningar har sin hemvist, men även delar på gemensamma utrymmen för olika aktiviteter så som ateljé och bibliotek. Mellan de två treenheter finns det gemensamma hjärtat med mottagningskök, mötes-/rörelserum och en arena för lärande som kan även användas som matsal, samlingssal för uppträdanden eller hyras ut till föreningar i närområdet.

Från det gemensamma hjärtat når man även personaldelen på ovanvåningen som används av hela förskoleområdet med kontor, personaldel och en rymlig lounge för att uppmuntra till inspirerande möten mellan de pedagogiska och administrativa arbetslagen.

Tanken av flexibilitet genomsyrar hela planlösningen. Det skall vara lätt för verksamheten att anpassa utrymmen till sina dagliga behov, men även vara möjligt att enkelt kunna anpassa byggnaden till ändrade framtida behov. En välkomnande känsla och öppenhet i kombination med miljöer som är lätt att överblicka kommer att bidra till trygghet och lugn.

Samtliga avdelningar och ateljéer har direkt utgång till en trallbelagd uteplats som orientera sig mot den gemensamma innergården mot sydväst. Gränsen mellan inne och ute skall suddas ut för ett bättre flöde så att den gemensamma utemiljön känns som en naturlig förlängning av avdelningarna. Inomhus- och utomhusmiljön skall komplettera varandra och uppmuntra till lek och rörelse.

 

Utemiljön öppnar sig mot stadsdelsparken vid andra sidan Mantalsgatan och förstärker förskolans förankring i en ny levande stadsdel. Gårdsmiljön för barnen är präglad av varierande lärmiljöer. Vindskyddet i anslutning till den trallbelagda uteplatsen kan användas som utesov, väder skyddad samlingsplats eller scen för framföranden. Förutom de traditionella lekredskapen finns även en uteateljé för kreativt skapande utomhus.

Kopplingen till naturen förstärks av materialvalet såväl inne som ute. Färgsättningsförslaget som är framtagen av oss på magasin A arkitekter ta upp färgerna av en blomstrande sommaräng utmed en skogsdunge.

Ängens förskola utförs av PEAB som totalentreprenör och vi har fått förtroende att följa hela projektet fram tills färdig inflyttning hösten 2024.

 

Projekttyp:

Nybyggnad av förskola i Borstahusen.

Byggår:

2023-2024

Omfattning:

1590 m2

 Beställare:

Landskronahem verksamhetslokaler och PEAB