Biltema Kristianstad

2019-2021

Våren 2019 fick vi uppdraget att ta fram utbyggnadsförslag till Biltemas butik i Kristianstad. Tillbyggnadsförslaget innefattar en utbyggnad på 3800 kvadratmeter, med en helt ny besöksdel med ny huvudentré, nytt café/servering, toaletter och kassor.

Hösten 2019 togs bygglov och förfrågningsunderlag fram och våren 2020 påbörjades byggnationen. I augusti 2021 stod den nya butiken färdig.

 

Omfattning: 3800 kvm

Beställare: Biltema Real Estate