Assa Abloy

2015/2016

Våren 2015 tog ASSA ABLOY beslut att uppföra nytt huvudkontor i Landskrona. Produktionslokaler från den tidigare verksamheten hade stått tomma ett tag och man ville bygga om dessa till drygt 150 nya kontorsarbetsplatser, kök och matsal.

2017 invigdes de nya kontoren

Vi har medverkat genom hela processen från den första skissen till projektering och även inredning.

Omfattning:
Ca 4500 m2

Beställare:
ASSA ABLOY Entrance Systems

Adress:
Kv. Björnen 14
Lodjursgatan 10, Landskrona