AkkaFRAKT

2017

AkkaFrakt huvudkontor,

Transport- och logistikföretaget AkkaFrakt samlar sina medarbetare till huvudkontoret i Malmö.

Arbetet med att förnya kontorsbyggnaden har, förutom att göra plats för alla inflyttade medarbetare, fokuserat på att bryta korridorskänslan.

Hela byggnaden har även fått en ny färgsättning invändigt och en ny entré.

Projekttyp:
kontorslokaler, inredning samt renovering av entréfasad.

Beställare:
AkkaFrakt

Omfattning:
~1230 kvm

Adress:
Hemsögatan 6, Malmö