Förskola i Röstånga – Etapp 1 är färdig!

Byggstart. Om- och tillbyggnad av Röstånga förskola är nu igång.

Svalövs kommun har låtit Svalövs Lokaler AB ta fram ett förslag på en utbyggnad av Röstånga Förskola.  Etapp 2 med om och tillbyggnad av befintliga huset är nu i full gång.

Den befintliga byggnaden som idag hyser förskola byggs ut med två stycken nya avdelningar och personalrum. Även denna del får ett gemensamt aktivitetsrum i den befintliga byggnaden. Den nya delen och tillbyggnaderna är anpassade i förhållande till gamla blodbokar och den stora naturtomten i öster. Förskolan ligger i anslutning till skolan Midgård på den gamla bytomten invid Röstånga kyrka.

 

Projekttyp:
Om- och tillbyggnad av förskola

Byggår:
Planerad under 2016-2017

Omfattning:
Ca 1800 m2

Beställare:
Svalövs kommun/Svalövs Lokaler AB

Adress:
Billingevägen, Röstånga

 

perspektiv_1