Lunnaskolans fasader under arbete

Läs mer om projektet här.