Assa Abloy

Våren 2015 tog ASSA ABLOY beslut att uppföra nytt huvudkontor i Landskrona. Produktionslokaler från den tidigare verksamheten hade stått tomma ett tag och man ville nu bygga om dessa med drygt 150 nya kontorsarbetsplater, kök och matsal.

Inflyttning är påbörjad etappvis och projektet börjar närma sig avslut, nu återstår framförallt den yttre miljön.

Vi har medverkat genom hela processen från den första skissen till projektering.

Projekttyp:
Ombyggnation till huvudkontor och matsal

Byggår:
2015-

Omfattning:
Ca 4500 m2

Beställare:
ASSA ABLOY Entrance Systems

Adress:
Kv. Björnen 14
Lodjursgatan 10, Landskrona     

vinterträdgård