Byggnationen av Brf. Strandkorgen fortskrider

Uppförandet av Brf. Strandkorgen fortsätter i stadig takt och den översta våningen tar allt tydligare sin form. Blivande utsikter går alltmer att skönja.