Byggnation av Brf. Strandkorgen pågår

Uppförandet av Brf. Strandkorgen är på god väg och det första teglet har murats.

Artikel från 2020