Landskrona Foto Museum

Ombyggnad av Tyghuset.

Projekttyp:
Ombyggnad för fotografiskt centrum

Byggår:
Planerad under 2017-2018

Beställare:
Landskrona stad