Tack till en tidigare medarbetare

Vi tackar vår numera tidigare medarbetare Maria Babiano för hennes tid som vår kollega och önskar henne all lycka i framtiden såväl i livet som under sin fortsatta yrkesgärning.